Doğuş Kalıp Web Satış Sözleşmesi


DOĞUŞ KALIP MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1- TARAFLAR


1.1. DOĞUŞ KALIP


Ünvan :

DOĞUŞ KALIP METAL VE FORM SAN DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ  (kısaca Doğuş Kalıp olarak anılacaktır)

Adresi :

Terazidere mah. Çiftehavuzlar Cad.  Melih bey İşhanı No:36/6 Bayrampaşa/İSTANBUL

Telefon:

 0 212 480 08 21

Faks :

0 212 480 08 350

 

1.2. MÜŞTERİ


Adı Soyadı / Ünvanı :

....................................... (kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır)

Adresi :

.......................................

Telefon :

.......................................

Fax :

.......................................

 

2- KONU


Doğuş Kalıb'ın internet sitesinde (www.doguskalip.com.tr)  "Müşteri" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

 

3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

 

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibidir

 Ürün/ler Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Vadeli Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

1

[●] TL

[●] TL

[●] TL

Kargo

1

[●] TL

[●] TL

[●] TL

Taksit Farkı

1

[●] TL

[●] TL

[●] TL

Toplam

[●] TL

 

Ödeme Şekli ve Planı

:

Teslim Edilecek Kişi

:

Teslim Edilecek Adres

:

 

Fatura Adresi


:

 
4- ÖDEME ŞEKLİ :


  • Ödeme, banka hesabına havale ve kredi kartı ile yapılabilmektedir.

 

4-1  Kredi Kartı ………… taksitli işlem  (Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz)

Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş  toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır.

MÜŞTERİ, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve MÜŞTERİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, MÜŞTERİ ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile MÜŞTERİ arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. MÜŞTERİ, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ'ya ait kredi kartının MÜŞTERİ'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini DOĞUŞ KALIP' a ödememesi halinde, MÜŞTERİ'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Doğuş Kalıb'a gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri MÜŞTERİ'ya aittir.

 

 

4-2  Kredi Kartına İade Prosedürü

MÜŞTERİ’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtildiği gibidir.

MÜŞTERİ, ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka MÜŞTERİ’ ya, geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Diğer bir ifadeyle, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların MÜŞTERİ’nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. MÜŞTERİNIN satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve MÜŞTERİ, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

4-3  TEMERRÜT DURUMU VE HUKUKİ SONUÇLARI

MÜŞTERİ, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’dan talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİnın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı Doğuş Kalıpnın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

5-TESLİMAT

5-1 Doğuş Kalıp tarafından kargo aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller, dini/milli bayram günleri ve senenin son 4 günü bu süreden sayılmaz.

5-2 Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır.

5-3 Teslim anında Müşteri'nin adresinde bulunmaması durumunda dahi Doğuş Kalıp edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, Müşteri'nin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Doğuş Kalıb’a iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Müşteri'ye aittir. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.

5-4  Teslimata ait her türlü kargo, ambar ve nakliye masrafı Müşteriye aittir. Kargo, ambar, ve nakliye firmasının ürünü Müşteriye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle siparişi verilen ürünün Müşteriye teslim edilememesinden dolayı Doğuş kalıp sorumlu tutulamaz.


6- CAYMA HAKKI


6-1 Doğuş Kalıp, 3. maddede bilgileri yer alan ürünün, yine aynı maddede yer alan teslim yapılacak adresteki kişiye (kuruluşa) tesliminden itibaren, Müşteri'nin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde; ürünü tahrip etmeden/bozmadan, ambalajın içinden çıkan dokuman ve aksesuarlarla birlikte kendisine teslim edildiği andaki durumu ile aynen reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin tarafına ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

6-2 Müşterinin özel istek ve taleplerine göre üretilen veya ürünün üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak müşteriye özel hale getirilen, niteliği itibarıyla Doğuş Kalıp  standart ürün kapsamından çıkan ürünler,   için cayma hakkı kullanılamaz.

6-3 Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, süresi içinde Doğuş Kalıp  444 0 888 numaralı telefonunu aramak suretiyle Doğuş Kalıb’a faks, e-mail, sms gönderme yoluyla cayma beyanında bulunmalıdır. Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra Müşteri, satın aldığı ürünü Doğuş Kalıb xxxxbirimine  teslim etmelidir. Xxxxx birim ürünün fiziksel ve fonksiyonel durumunu kontrol ederek, iade alınması uygun bulunan ürünler için iade tutanağı ile teslim alacaktır. Müşteriye verilecek iade faturası/gider pusulası mukabilinde Müşteri'nin fatura aslını ürün ile birlikte iadesi zorunludur. Cayma hakkının kullanılması halinde, 10 gün içinde ürün bedeli Müşteriye iade edilir.


7-İADE İŞLEMLERİ


7-1 Kargo aracılığı ile ulaşan ürün, Doğuş kalıp  İADE BÖLÜMÜ tarafından incelenir. Belirtilen şartlara uygunluğu kontrol edilir. Uygun ise iade işlemi başlatılır.

7-2 İade onayı verildiği an itibarı ile Doğuş Kalıb’ın sistemlerinde kayıtlı olan Müşteriye  e-posta adresine iade onayı bildirimi gönderilir.

7-3 İade onayı tarihinden başlamak üzere 10 gün içerisinde, ürün için yapılan ödemenin MÜŞTERİ’ya iadesi yapılır.

8- GENEL HÜKÜMLER


8.1. "Müşteri", http:// www.doguskalip.com.tr internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.


8.2. "Müşteri" işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.


8.3. "Müşteri"nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese  sipariş onayından itibaren 10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim  adresindeki  kişiye teslim edilir.Bu süre Müşteriye daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla    10 gün daha uzatılabilir.herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse  Doğuş  Kalıp ,  ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.


8.4. Cuma günleri saat 15:00’ten sonra verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayına müteakiben pazartesi günü verilmiş kabul edilir. Resmi tatil ve bayram günlerine rastlayan siparişler ödeme bilgisinin teyit edilmesi durumunda takip eden ilk iş günü alınmış kabul edilir.

  

8.5. "Müşteri", teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş  ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Doğuş Kalıp sorumlu tutulamaz.


8.6. Doğuş Kalıp sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte  belirtilen niteliklere uygun ve varsa belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.


8.7. Doğuş Kalıp, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu "Müşteri"ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde Doğuş  Kalıp'ın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan "Müşteri" dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. Doğuş Kalıp, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 10 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür


8.8. Doğuş Kalıp internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.


8.9. "Müşteri", Doğuş Kalıb'ın her türlü kayıt, belge, bilgisayar ve ses kayıtlarının bağlayıcı olacağını, aksinin ancak yazılı belge ile ispatlanabileceğini kabul eder.


8.10. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.


8.11. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk kanunları uygulanacak ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


9- YÜRÜRLÜK


İşbu sözleşme taraflar arasında ……….......... tarihinde akdedilmiştir. "Müşteri" gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Kullanıcı Adı ve Şifreniz ile siteye giriş yapabilirsiniz.
   
 
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum ?

Satış Noktaları