Yataklı Rulmanlar

Yataklı Rulmanlar

Yataklı Rulmanlar

Yataklı rulman nedir?

Hareketli millerin yataklama görevini yerine getirirler. Eksenel kuvvetlerde milin salınımını engeller ve sabit olarak kalmasını sağlar.

Rulmanlı yataklarda statik sürtünme katsayısı oldukça düşüktür. Hidrodinamik kaymalı yataklarda ise düşük sürtünme katsayısı ancak nispeten yüksek hızlarda yağ filmi oluşumu ile mümkün olur. Rulmanlı yataklar ağır yük altında yol alma için oldukça uygundur. Yüksek hızlar ve darbeli çalışma için ise kaymalı yataklar daha uygundur.

Rulmanlı yataklar genel olarak hem radyal hem de eksenel yükleri taşıyabilirler. Rulmanlı yatakların eksenel boyutları(genişlikleri) küçüktür, radyal boyutları ise yuvarlanma elemanlarından dolayı daha büyüktür. Rulmanlı yatakların sönüm kabiliyetleri kötüdür ve sesli çalışırlar.

Rulmanlı yataklarımız döküm gövdeli veya plastik gövdeli paslanmaz olarak iki farklı çeşittir. Döküm gövdeli yataklarımız UP, UFL ve UCF olarak üç çeşittir. Plastik gövdeli yataklarımız SUCP, SUCFL, SUCF ve SUCT olarak dört çeşide ayrılmaktadır.

UP yataklar, hareketli millerle aynı doğrultuda olup zemine bağlantı imkanı sunarlar. Diğer döküm gövdeli yataklara göre mukavemeti ve maliyetleri düşüktür.

UFL yataklar, hareketli millere dik yüzeylere bağlantı imkanı sunarlar. Diğer döküm gövdeli yataklara göre mukavemeti ve maliyetleri düşüktür.

UCF yataklar, bu grubun en mukavemetli ürünleridir. Ø12mm'den Ø40mm'ye kadar ürün satışlarımız mevcuttur. En çok kullanıldığı yerler konveyörler olup, hareketli şaftların yataklama elemanları olarak düşünülebilirler.

SUCP yataklar, hareketli millerle aynı doğrultuda olup zemine bağlantı imkanı sunarlar. Paslanmaz rulmanlardan oluştuklarından ihtiyaca göre seçilirler. Yalnız gövdelerinin plastik olduğu unutulmamalıdır.

SUCFL yataklar, hareketli millere dik yüzeylere bağlantı imkanı sunarlar. Paslanmaz rulmanlardan oluştuklarından ihtiyaca göre seçilirler, maliyetleri yüksektir. Yalnız gövdelerinin plastik olduğu unutulmamalıdır.

SUCF yataklar, UCF yataklara alternatif olarak sunulurlar. Özellikle gıda sektöründe paslanmaya karşı direnç istendiğinde kullanılırlar. Maliyetleri yüksektir.

SUCT yataklar, konveyörlerin gergi kısımlarında bantların gerdirilmesi için uygundur. Özellikle konveyör profillerini sac malzemeden yapanlar için uygundur. En sık kullanıldığı konveyör tipleri modüler konveyörlerdir. Bu ürünler sayesinde dışarıdan bant gerilerek istenen ayar yapılabilir.