Elevatör Konveyör Sistemleri

Elevatör Konveyör Sistemleri

ELEVATÖR KONVEYÖR SİSTEMLERİ

Elevatör konveyörler, küçük olan malzemelerin alçak bir yerden yüksek bir yere aktarılmasındaki, yüksek taşıma kapasitesinden dolayı, gıda, plastik, tarım, inşaat, kimya, madencilik gibi sektörlerde yaygın olarak düşey ve düşeye yakın eğimlerde dökme veya parça malların iletiminde kullanılır.

Ambalajsız yüklerin bir düzeyden başka bir düzeye taşınmasında, bu maddelerin olabildiğince dar bir alandan en kısa zamanda iletilmesi gerekir. Bu tür taşıma, elevatörlerle sağlanır.

Elevatör Konveyör Çeşitleri

Fonksiyonlarına bağlı olacak şekilde iki temel tipe ayrılan bu sistemlerin ilki gel-git çalışan kesintili elevatörlerdir. Taşıyıcı ünite yükünü bir noktadan diğerine taşıdıktan sonra yeni yük almak için bu türde geri geliş söz konusudur.

Diğeri ise sürekli yükleme yapan elevatörlerdir. Bu sistem malzemeleri kesintisiz olarak iletilir.

Elevatör konveyör sistemlerinin PVC bantlı elevatör sistemleri, modüler bantlı sistemler, paslanmaz kovalı elevatör sistemleri gibi birçok çeşitleri bulunmaktadır. Bu sistemlerin tercihlerinde taşınacak ürünün büyüklüğü,  adedi, ağırlığı ve aktarılmak istenilen yerin mesafesi, ebatları etkin rol oynamaktadır.

Elevatör Konveyörlerin Kullanım Alanları

 • Plastik:  Enjeksiyon makinelerinde basılan parçaların makineden dışarıya alınmasında,
 • Tarım:  Buğday, mısır, ayçiçeği vb. gibi tahılların silolara aktarılmasında
 • Geri dönüşüm:  Hurda kâğıt, metal, cam vb. aktarımında
 • Madencilik:  Taş ocakları, kömür madenleri, kum ocakları vb. taşımasında

Elevatör Konveyör Yapılması İçin Gerekli Bilgiler

 • Tahrik gücü ( redüktör oranı)
 • İletim gücü (motor )
 • Taşınacak yük ve ağırlık
 • Elevatörün alt uzunluğu
 • Elevatörün dereceli uzunluğu
 • Elevatörün üst uzunluğu
 • Elevatörün genişliği
 • Elevatörün alt yüksekliği
 • Elevatörün üst uzunluğu
 • Taşıma bandın özelliği

Elevatör Konveyör Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar

Her sektör için farklı elevatör seçenekleri olduğu için İşletme için seçilecek elevatörün tipinin belirlenmesinde taşınacak malzemenin özellikleri sıcaklık, mekanik, kimyasal ve fiziki koşullar aktarmanın yapılacağı yerin yüksekliği alanın ebatları bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

Bu sayede istenilen doğru tip elevatör seçilmelidir. Elevatör tasarımında seçilen bant tipi birçok parametreyi etkilemektedir. Bu doğrultuda seçilecek uygun bantla İhtiyaç doğrultusunda istenilen tip ve ölçülerde yapılabilmektedir.