Site Kullanım Şartları

Sayın Site Ziyaretçisi;

www.doguskalip.com.tr internet sitesinin işleyişine dair tüm fikri ve sınai haklar DOĞUŞ KALIP METAL ve FORM SAN. DIŞ TİC. A.Ş.’ne ait olup (bundan böyle kısaca Doğuş Kalıp olarak anılacaktır), yine onun tarafından işletilmektedir. Bu site, kullanıcılarını herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın bilgilendirmeyi hedefleyen bir internet sitesidir.  Ancak Doğuş Kalıp, siteyi üyelik sistemi ve/veya ücret karşılığında faydalanma esaslarına göre yayınlama hakkını da haiz olup bu konuda tek yetkilidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

Doğuş Kalıp internet sitesindeki tüm dokümanlar Doğuş Kalıp’ın mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.

Doğuş Kalıp web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Doğuş Kalıp web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Doğuş Kalıp'ın ve / veya Doğuş Kalıp Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Doğuş Kalıp'ın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şu kadar ki; Doğuş Kalıp Web Sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Doğuş Kalıp logosunun, ana sayfa ile alt bölüm bağlantılarının Doğuş Kalıp dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Doğuş Kalıp sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Doğuş Kalıp'ın hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

Doğuş Kalıp, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Doğuş Kalıp web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde Doğuş Kalıp tarafından garanti edilmemektedir.

Doğuş Kalıp web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Doğuş Kalıp'ın hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

Yayınlanan içeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yol açabileceği zararlardan dolayı Doğuş Kalıp hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Bu yayın, Doğuş Kalıp’ın izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

Doğuş Kalıp web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Doğuş Kalıp’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK Madde 287'ye uygun olarak İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkisine sunulacağı Doğuş Kalıp tarafından beyan ve işbu Doğuş Kalıp Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.