Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1 : TARAFLAR VE KONUSU

İş bu sözleşmenin bir tarafında, http://www.doguskalip.com.tr internet sitesinin sahibi olduğu ve faaliyetlerini yürüten Mahmutbey Mah. Karaoğlanoğlu Cad. No:15/17 Bağcılar/İSTANBUL adresinde mukim DOĞUŞ KALIP METAL ve FORM SAN. DIŞ TİC. A.Ş.  (Sözleşmede "Doğuş Kalıp" olarak anılacaktır) ile diğer tarafında, http://www.doguskalip.com.tr (Sözleşmede “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) internet sitesine üye olan gerçek ya da tüzel kişi internet kullanıcısı (Sözleşmede "Üye" olarak anılacaktır.) yer almakta olup iş bu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; internet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

MADDE 2 : GENEL ŞARTLAR

2.1. Üye, internet sitesine üye olurken verdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin güncellenmesinden Üye sorumludur. Doğuş Kalıp'ın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan üye sorumlu olup kesinleşmiş bir Mahkeme kararına gerek olmaksızın ilk talepte derhal, peşinen ve nakden Doğuş Kalıp’a ödeyeceğini kabul etmiştir.

Üyenin, sözleşmeyi onaylamak için tüm haklara haiz olduğunu, onayladığı Sözleşmenin kendisini veya yetkilisi olduğu Şirketi bağlayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; yetkisiz kaldığında ve/veya herhangi bir nedenle işbu Üyelik Sözleşmesindeki koşulları uygulamak istemediği taktirde site kullanımını derhal sona erdirmelidir.

Üye tarafından oluşturulan veya Doğuş Kalıp tarafından verilen üyelik şifresi ve/veya diğer bilgiler Üye tarafından gizli tutmalı ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır. Aksi taktirde şifrenin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi ve bu şekilde sitenin kullanımı nedeniyle Doğuş Kalıp’ın ve/veya kendisinin uğrayacağı tüm zararlarda sorumluluk Üye'ye aittir.

2.2. Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve sınai haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, ürünlere yorum yazamaz. Ayrıca, üye başkalarının siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (saldırı, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye ait olacaktır. Doğuş Kalıp'ın, sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi veya uymaması nedeniyle üyelikten çıkarma ve tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.3. Doğuş Kalıp’ın her zaman herhangi bir neden belirtmeksizin tek taraflı olarak üyeliği ve üyeye ait bilgileri iptal etme, silme hakkı vardır. Üye, Doğuş Kalıp’ın işbu yetkisini peşinen kabul etmiş olup Doğuş Kalıp’tan her ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunamaz.

2.4. Doğuş Kalıp, internet sitesinin genel görünüm ve tasarımı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, elektronik şekilde sunulan teknik veriler dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Ancak üçüncü kişilerin kendi marka ve tasarımlarını haklarını saklı tutmak kaydı ile Doğuş Kalıp’ın izni ile fikri ve sınai haklarını sitede yayımlama hakları mevcuttur. Doğuş Kalıp, bu bilgi, resim, tasarım vb materyali yayımlayabilmek için Üye’den tescil ya da izin belgesi isteyebilir, Üye bu belgeleri temin etse bile yayımlama konusunda tek söz sahibi Doğuş Kalıp’tır. Yayımdan doğan kullanım Doğuş Kalıp açısından ticari anlamda dürüst kullanım anlamını taşımakta olup üyenin bilgisi ve izni dahilinde gerçekleştiğinden hiçbir şekilde haklara tecavüz olarak nitelendirilemez.

2.5. Doğuş Kalıp, başka internet sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu Doğuş Kalıp tarafından garanti edilmemekte ve Link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin Doğuş Kalıp tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen internet sitelerinin içeriklerinden Doğuş Kalıp’ın sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan Üyenin kendisi sorumludur.

2.6. Doğuş Kalıp kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Doğuş Kalıp, üyenin internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Ayrıca, internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, site ziyareti esnasında erişilen diğer sayfalar ve siteye doğrudan bağlantı sağlayan İnternet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler Doğuş Kalıp tarafından toplanabilir.

2.7. Doğuş Kalıp'ın, üye tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla üyeye iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Üye’ye ulaşma hakkı bulunmaktadır. Üye, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Doğuş Kalıp'ın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Üye, Doğuş Kalıp'a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Doğuş Kalıp'a yazılı olarak iletebilir.

2.8. Doğuş Kalıp web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede üye, Doğuş Kalıp web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

2.9. Doğuş Kalıp, işbu site kapsamında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

2.10. Taraflar, Doğuş Kalıp'a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının HMK Madde 193'e uygun olarak tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 3 : İHTİLAF

İş bu sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

MADDE 4 : DİĞER HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme, üyenin Doğuş Kalıp internet sitesine üye olduğu anda akdedilmiş ve taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

4.2. Üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

4.3. Üyenin, internet sitesine üye olurken bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir Üye, bu adrese yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

4.4. Doğuş Kalıp, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman https://www.doguskalip.com.tr/Musteri-Hizmetleri/uyelik-sozlesmesi adresinde bulabilir ve okuyabilirler.